Tisztelt Lakosok!

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit  KFT. meghirdeti az „Őszi lomtalanítási akciót”. A lomtalanítás lakossági közszolgáltatást igénybe vevők körében zajlik. Megkérjük a leüresített ingatlanok tulajdonosait NE helyezzenek ki lomot, mert azok nem kerülnek elszállításra. A lomtalanítás keretén belüli ingyenes elszállítás csak az érvényes (aktív) szerződéssel rendelkező ingatlantulajdonosokat illeti meg.

Mit szállítunk el a lomtalanítás keretében?
Feleslegessé vált tárgyakat (bútor, egyéb lom) lakásban keletkező mindennemű darabos hulladékokat, mely a lakossági rendszeres szemétszállítás keretén belül nem szállíthatók el.

Mire nem terjed ki az akció?
Ipari tevékenységből, vállalkozásból eredő hulladékokra, építési sitt törmelék, autóroncs, gumiabroncs,  szénpor, szerves trágya, zsákba töltött háztartási hulladékra, kerti hulladékra, zöldhulladékra (ág, nyesedék, lomb, fű)  veszélyes hulladékokra(hűtőgép,Tv és egyéb elektronikai hulladékok,különböző elemek akkumulátorok, lakkok, ragasztók, oldószerek, savak, lúgok, növényvédő szerek, zsírok, olajok,festékek, veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolási hulladékok és minden egyéb veszélyesnek minősülő anyagok .). Szállítás  a lomtalanítási ütemterv szerint a megjelölt időpontban a LAKÓÉPÜLET elől történik. Orosháza város közterületének tisztasága érdekében csakis erre az időpontra készítse ki a lomokat, azok elszállítására A MEGADOTT NAPOKON 7 ÓRÁTÓL KERÜL SOR. Kérjük az akció keretében NE tegyen ki háztartási hulladékot, mert azt a szél széthordja és a közterületet szennyezi. Az ilyen jellegű hulladékot a rendszeres szemétgyűjtés keretében szállítjuk el!

KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGÉT!

Benkő Ferenc Ügyvezető
Orosháza, Fürdő u. 5. Tel.: 68/512-480

LOMTALANITÁSI ÜTEMTERV

Orosháza
I. ÜTEM Lomtalanítás időpontja 2019. Szeptember 9.-én  HÉTFŐN reggel  7 órától
II. ÜTEM Lomtalanítás időpontja 2019. Szeptember 11.-én  SZERDÁN reggel  7 órától
III. ÜTEM Lomtalanítás időpontja 2019. Szeptember 12.-én  CSÜTÖRTÖKÖN reggel  7 órától
IV. ÜTEM Lomtalanítás időpontja 2019. Szeptember 16.-án  HÉTFŐN reggel  7 órától
Nagyszénás
A  lomtalanítás időpontja: 2019. Szeptember 18.-án SZERDÁN reggel 7 órától
Kiscsákó
A  lomtalanítás időpontja: 2019. Szeptember 18.-án SZERDÁN reggel  7 órától.
Kardoskút
A  lomtalanítás időpontja: 2019. Szeptember 19.-én CSÜTÖRTÖKÖN reggel  7 órától.


Tisztelettel:
A DAREH Bázis Zrt. –vel közreműködve:
Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.